Členské kontá

Táto horúca novinka prichádza do klubovej sekcie s veľkou aktualizáciou na verziu 2.6. Vytvorili sme celý nový modul Členské kontá, múdro ho sprevádzali s ďalšími, a tým sme do klubovej sekcie pridali rad nových skvelých funkcií, ktoré určite oceníte. Predovšetkým je vďaka členským kontom možné pracovať s bonusmi, odmenami a účastníckymi poplatkami! Poďme si všetko predstaviť.

čo sú členské kontá

V klubovej sekcii môžeš definovať rôzne členské kontá s rôznymi parametrami. Pre každé konto si určíš, či jeho jednotkou budú body, alebo peniaze (mena). Na konte sa potom pre každého člena dajú evidovať kladné aj záporné transakcie. Ak je navyše jednotka konta mena, môžeš ku kontu priradiť bankový účet a zapnúť možnosť tzv. dobíjanie konta. Člen si len nechá vygenerovať platbu, ktorú zaplatí, a konto sa mu o danú čiastku dobije. Z neho potom môže peniaze čerpať napr. za platené udalosti, napríklad tréning v posilňovni. Každý člen samozrejme môže fungovať naprieč rôznymi kontami.

nové funkcionality

Než sa pustíme do podrobnejšieho popisu, poďme si v bodoch predstaviť nové funkcionality, ktoré klubová sekcia vďaka členským kontom získala:

 • udeľovanie a evidencia odmien členom realizačných tímov
 • bonusy za účasť členov na usporiadateľských udalostiach
 • účastnícke poplatky členov za účasť na dochádzkových udalostiach (možnosť obmedziť kapacitu pre vybraný) počet prvých prihlásených)
 • affiliate za získanie nového člena – odmeny členom za odporúčanie a registráciu nového člena
 • dobíjanie kreditu na vybrané kontá prostredníctvom vygenerovanej platby – rovnaký princíp párovania transakcií z bankovníctva cez API alebo upload výpisu stiahnutého z bankovníctva
 • hromadné vygenerovanie platieb pre dobitie záporných členských kont
 • u odmien i bonusov je možné nastaviť buď hodinovou sadzbou (podľa trvania udalosti) alebo za účasť na jednotke
  manuálne pripisovanie a odpisovanie transakcií na všetkých členských kontoch

Veríme, že všetky tieto funkcionality v budúcnosti poslúžia ako základ pre ďalšie možnosti a modely využitia. Preto sa tešíme, až uvidíme, ako budete členské kontá využívať v praxi.

odmeny realizačnému tímu

Odmena jednotlivým členom realizačných tímov sa nastavuje buď cez modul Súpisky alebo v záložke Tímy v detaile člena v module Členovia.

Pre vybraný tím nastavíš členovi realizačného tímu typ odmeny (za účasť / za hodinu), vyberieš členské konto, na ktoré sa má odmena pripisovať, a zadáš sumu. 

To znamená, že napr. pre odmeny trénerom môžeš vytvoriť konto pomenované "Odmeny trénerom" v mene Česká koruna. Akonáhle potom trénerom nastavíš odmeny pre tímy, ktoré trénujú, máš v podstate hotovo. Akonáhle totiž tréner uloží dochádzku udalosti, vytvorí sa základ transakcie, ktorú v detaile udalosti v Managemente schvaľuje vedenie. Až po schválení odmeny sa zodpovedajúca čiastka pripíše na členské konto "Odmeny trénerom" daného člena. 

Klub má vďaka takémuto členskému kontu prehľad o celkovej aktuálnej dlžnej sume voči trénerom. Tréneri naopak prehľadne vidia svoje odmeny. Všetko je transparentné.

Ako sme písali vyššie, odmena môže byť za účasť na jednotke (tréningu) alebo hodinová. Povedzme, že udalosť trvá 1,5 hodiny. Nastavená suma odmeny je 300 Kč. Podľa typu odmeny bude finálna odmena za udalosť nasledujúca:

 • odmena za účasť = 300 Sk
 • odmena za hodinu = 300 * 1,5 = 450 Sk

bonusy za účasť na organizovaní

Už nejaký čas v klubovej sekcii môžeš vytvárať usporiadateľské udalosti. S novou funkcionitou členských kont teraz môžeš konečne prehľadne udeľovať a sledovať bonusy, ktoré členovia za pomoc dostanú.

Pri tvorbe usporiadacej udalosti najskôr vyberieš, aký typ bonusu chceš členom za pomoc udeliť a na ktoré konto. Účastníkov prihlásených na udalosť potom schvaľuješ. Po skončení udalosti účastníkom bonus priradený k udalosti potvrdíš. Môžeš ho ale pred samotným schválením ešte zmeniť – navýšiť ho alebo znížiť, prípadne ho vôbec neudeliť.

účastnícke poplatky

Každé dochádzkové udalosti môžeš nastaviť účastnícky poplatok (napr. poplatok za posilňovňu, kurz alebo pri využití platformy škôlkou napríklad denné stravné). Ak správca udalosti (tréner alebo učiteľka) členovi potvrdí uložením dochádzky jeho účasť, vygeneruje sa členovi záporná transakcia na nastavenom členskom konte – buď automaticky, alebo ručne v účastníkoch udalosti v Managemente.

Na konci určitého obdobia môže klub členom vygenerovať platby na dobitie hromadne. Prípadne si členovia môžu svoje kontá kedykoľvek dobíjať sami, pokiaľ im to umožníte. Môžu si tak na svoje konto dobíjať ľubovoľné sumy az konta sa im poplatky postupne za ich účasti na platených udalostiach strhávajú.

Táto funkcionalita sa skvele hodí pre rôzne organizované, platené lekcie. Pre tieto dochádzkové udalosti navyše môžete nastaviť maximálnu kapacitu aj s kapacitou pre náhradníkov. Členovia sa cez klubovú sekciu prihlasujú a akonáhle sa naplní kapacita, ďalší člen sa už môže prihlásiť iba ako náhradník. Ak by niektorý z účastníkov svoju účasť odvolal, otvorí sa miesto pre náhradníka, ktorý sa automaticky zapíše ako účastník – systém  všetko stráži za vás.

referral program

V klubovej sekcii vám môžeme zapnúť členské konto pro tzv. referral program – odmenu pre existujúcich členov za získanie člena nového. Každý člen si potom môže ľahko vygenerovať vlastný odkaz, ktorý pošle potenciálnemu novému členovi, napr. svojmu kamarátovi. Keď sa cez tento odkaz zaregistruje a stane sa z neho nový člen, pozývajúcemu členovi je na preddefinované členské konto pripísaná nastavená odmena. Pokiaľ máte o túto funkcionalitu záujem, daj nám vedieť nasupport@eos.cz.

Nebuď šéfom papierov. Urob si to jednoduché!

Robíte to všetko ručne a je to stále dookola? Máte z toho nonstop bolehlav? Je 21. storočie a doba ponúka moderné riešenie, ako si ušetriť kopu zbytočnej práce.

Nechcem byť šéfom papierov