EOS efekt

Pořízení EOS přináší úsporu času, minimalizaci chyb, nižší podíl plateb po splatnosti, ale také více vybraných příspěvků. Ve výsledku tak efekt klubové platformy většinou převyšuje náklady vynaložené na její provoz a klub peníze ještě vydělá!

Celkový čas vynaložený na řešení plateb

Příprava podkladů k platbě, kontrola uhrazených plateb, upomínání plateb po splatnosti a ruční vytváření potvrzení o úhradě. Všechny tyto úkony s EOS odpadají, resp. jejich náročnost klesá na minimum.

Čas na vystavení a doručení plateb

Každý připravuje a následně doručuje informace o platbách svým členům, resp. zástupcům dětí, jiným způsobem. Většinou je s tím spojena řada manuálních úkonů. V EOS stačí platby hromadně vygenerovat dle šablony skupiny plateb a o zbytek se postarají automatické notifikace do appky nebo e-mailu.

Čas na kontrolu plateb

Nekonečná ruční kontrola a odškrtávání příchozích plateb dle výpisu z bankovního účtu je minulostí. Platformu EOS je možné propojit s bankovním účtem pomocí API a následná kontrola příchozích plateb probíhá několikrát denně automaticky.

Čas na platby po splatnosti

Jakmile je platba po splatnosti, přichází nepříjemné upomínání dlužníků různými kanály. Kolečko informací od vedení přes trenéra ke členům a zpět. Kolikrát se ale stane, že než kolečko proběhne, všechno už je zase jinak... Platforma EOS se o vše stará sama – automaticky rozesílá notifikace na platby po splatnosti.

Čas na potvrzení o úhradě

Část členů potřebuje vystavit na uhrazenou platbu potvrzení. To je potřeba ručně vytvořit, orazítkovat a členovi nebo zástupci nějak doručit. Platforma EOS toto řeší také. Člen dostane notifikaci o uhrazené platbě s informací, že si potvrzení může rovnou stáhnout. Razítko klubu s podpisem pověřené osoby se do potvrzení nahraje automaticky.

Zobrazit jednotlivé krokySkrýt jednotlivé kroky

Suma neuhrazených plateb

Obrovský benefit platformy je dle referencí samotných uživatelů schopnost zvýšit efektivitu výběru plateb od svých členů. Tento efekt je samozřejmě tím vyšší, čím méně systematicky byl výběr příspěvků řešen před zavedením platformy EOS.

Suma plateb po splatnosti

Platforma automaticky upozorňuje členy na blížící se termín úhrady a i na platby po splatnosti sama zasílá notifikace s upomínkou. Díky tomu se mnohem méně plateb dostane do stavu po splatnosti.

A to jsou jen platby!

Celá platforma nabízí mnohem víc, co uspoří další čas a peníze. Pořádek v členské základně, přehlednou komunikaci s celým klubem, řešení docházky, sdílení dokumentů, správu souhlasů a další. Vše navíc v příjemném uživatelském prostředí – ve verzi pro web i jako mobilní aplikace. Navíc do platformy neustále přidáváme nové funkce a vychytávky!

Objednat na zkoušku ZDARMA

Nebuď bafuňář. Udělej si to jednoduché!

Děláte to všechno ručně a je to pořád dokola? Máte z toho nonstop bolehlav? Je 21. století a doba nabízí moderní řešení, jak si ušetřit kupu zbytečné práce.

Nechci být bafuňář