Menu

co o eos club zone říkají

Systém eos club zone je něco, bez čeho si dnes už vůbec nedokáži představit řízení klubu jakékoliv velikosti. Když se podívám nazpět, musím se usmát při představě vyplňování excelovských tabulek a hromadného rozesílání e-mailů rodičům a členům klubu. Skutečná síla této platformy tkví v tom, že ji nevytváří teoretičtí programátoři od stolu, ale vznikla a stále se vyvíjí dle reálných požadavků – činností, které manažeři a sekretáři klubů řeší každý den. Sami jsme stáli u jejího zrodu a podíleli se na vývoji jejích klíčových funkcí, které jsme do té doby řešili manuálně a tím pádem dost komplikovaně. Od kalendáře tréninků a zápasů, hlášení se členů na události, přes docházky, evidenci všech plateb až po přihlášky, GDPR a komunikaci se všemi členy na různých úrovních. A to není zdaleka vše. Bez nadsázky lze říci, že eos club zone ušetří klubu jednoho až dva administrativní pracovníky a s její pomocí lze pracovat profesionálně a on-line.

Václav Culka
generální manažer
ACEMA Sparta Praha
Václav Culka

Tento nástroj mi usnadnil komunikaci s hráči i celým realizačním týmem. Díky klubové sekci má celý tým rychlý a snadný přístup k tréninkovému plánu, každý z členů může hned reagovat na svou účast na jednotlivých akcích. Zároveň můžeme rychleji a detailněji informovat hráče o veškerých organizačních změnách, a to i těch na poslední chvíli. Dnes už si nedokážu představit, že bych mohl bez eos club zone jako hlavní trenér vést družstvo.

Z pohledu sportovního ředitele je klubová sekce skvělý nástroj pro propojení a komunikaci všech členů klubu, včetně rodičů a pracovníků. Skvělá je možnost vytvářet si jednotlivé skupiny nejen mezi členy, ale i mezi pracovníky klubu. Můžete tak díky tomu pro jednotlivé skupiny vést kalendáře a dobře plánovat. Zároveň efektivně sdílet informace a Snadno uchovávat potřebné dokumenty nutné k řízení klubu. Fantastické je především zjednodušení editace webu přes administraci v klubové sekci, takže veškeré aktualizace se provádí jen jednou pro obě platformy.

Jan Pazdera
sportovní ředitel a hlavní trenér
Kanonýři Kladno
Jan Pazdera

Zavedení klubové sekce eos club zone považuji za jeden z přelomových okamžiků posledních let. Náš klub se snaží neustále zlepšovat péči, kterou dáváme všem našim týmům, potažmo členům. Ačkoli v uplynulých sezónách došlo k navýšení počtu osob v managementu i trenérské struktuře, cítím obrovskou potřebu vynakládat stále velmi napjaté personální kapacity maximálně efektivně. 

dnes mohu říci, že pro organizační zajištění takřka všech činností ve smyslu plánování, evidence, informovanosti celého klubu a příslušné komunikace je klubová sekce naprosto neodmyslitelným nástrojem. Neumím si představit, že bychom měli fungovat opět pouze v rovině přeposílaných dokumentů či elektronické pošty. Odhaduji, že nám eos club zone sama o sobě ušetří práci v rozsahu skoro jednoho celého úvazku, což je samozřejmě významná úspora. Společnost eos media se stala naším významným partnerem a dodavatelem dalších služeb. Máme nové webové stránky a tvoříme e-shop pro naše fanoušky. Spolupráci hodnotím velmi dobře z pohledu kvality služeb a vstřícně nastavených podmínek, přístupu i úrovně komunikace. Cítíme se být součástí celého procesu a velice kvituji dynamiku, se kterou eos media všechny projekty uchopuje.

Tomáš Pacák
generální manažer
Technology Florbal MB
Tomáš Pacák

Klubovou sekci při moji práci sekretářky klubu AC Sparta Praha, kde působím už 13. sezónu, využívám denně a bez ní by už servis pro 37 týmů nebyl realizovatelný. Usnadňuje a zrychluje práci a šíření informací nejen mně, ale i trenérům, hráčům a jejich rodičům.

Bez klubové sekce si už práci nedovedu vůbec představit :-)

Ať je to prostředí databáze členů, evidence jejich zdravotních prohlídek a samozřejmě plateb, souhlasy s GDPR, mailing jednotlivým skupinám, systém personálního pokrytí pořadatelství superligových utkání, v neposlední řadě systém e-přihlášek nebo samotné „zdi“ jednotlivých týmů a mnoho dalšího. Vše je vytvořeno dle našich požadavků tak, aby se práce stala efektivní a nedocházelo ke ztrátě informací.

Veronika Jelínková
sekretářka klubu
ACEMA Sparta Praha
Veronika Jelínková

Klubovou sekci můžu ohodnotit ze dvou pohledů, z pohledu hráče i z perspektivy člena vedení klubu. V obou směrech nám toho eos club zone přináší mnoho.

Jako hráč mám díky členské sekci absolutní přehled o fungování svého družstva. Přesně vím, kde a kdy mám být, a nemusím nic složitě hledat na různých místech. V podstatě neexistuje informace, kterou bych v eos club zone nenašel.

Z pohledu člena výkonného výboru můžu dodat, že klubová sekce nám řeší v podstatě celou komunikační agendu, téměř jsme z naší komunikace vyřadili mailovou komunikaci s našimi členy, díky propojení s bankovním účtem se zjednodušil systém placení příspěvků a jejich následná kontrola, hráči i rodiče mají díky kalendáři kompletní přehled o fungování svoji kategorie atd.

náš klub nyní začíná eos club zone používat i jako nástroj pro plánování a vyhodnocování tréninkového procesu a věříme, že se nám osvědčí a budeme sem přesouvat i tuto relativně složitou agendu.

Martin Zozulák
aktivní hráč a generální manažer
Sokoli Pardubice
Martin Zozulák

Od zavedení klubové sekce máme vše důležité pod jednou střechou. Pro nás to byl jeden z nejdůležitějších kroků v rámci zkvalitňování služeb pro naše členy a taky pro nás samotné. I rodiče hodnotí eos club zone pozitivně, jako velký krok vpřed. Z jejich pohledu se jedná především o komunikační nástroj, díky kterému mají kompletní přehled o dění a svých povinnostech vůči klubu.

Tomáš Syryčanský
předseda a manažer
Florbal Teplice a Sport Krupka s.r.o.
Tomáš Syryčanský

Členská sekce od eos media šetří čas a usnadňuje interní klubovou komunikaci. Abychom její funkce mohli vytěžit naplno, brzy po jejím nasazení jsme věděli, že dalším klíčovým krokem bude propojení s klubovým webem rovněž od eos media. V praxi to znamená, že některá data mají využití jak v členské sekci, tak i na klubovém webu. Web „chytře“ získává data také z florbalového informačního systému FIS, čímž správcům stránek odpadá mnoho administrativních starostí. Tvůrci webu z eos media splnili naše mnohdy i náročné požadavky. Samotná správa webu je jednoduchá a intuitivní. Za špičková považuji i veškerá designová řešení.

Michal Miškovský
PR manažer
Technology Florbal MB
Michal Miškovský

Členskou sekci ráda využívám, protože se jedná o výborný nástroj, kde se dozvím vše, co ohledně florbalu potřebuji – jestli máme zaplacené příspěvky, kdy synovi končí lékařská prohlídka, případně si mohu ihned stáhnout formulář pro lékaře, mohu zde omluvit syna z tréninku. Když jedou kluci na turnaj, rychle zjistím info ohledně místa konání a času, dokonce i rozlosování jednotlivých zápasů, což mne pomáhá k organizaci zbytku dne. V sekci zjistím, kdo všechno jede na turnaj, případně se tam můžeme domluvit s ostatními rodiči na společné dopravě, když na ně nemám kontakt. Rádi chodíme fandit i již zdatnějším hráčům, kdy se můj syn rád účastní i pomoci např. v podávání míčků, rovnání mantinelů atd. I tyto informace se v sekci dozvím. Mohu si tam také objednat florbalové vybavení, případně i jako vánoční dárek, kdy to nemusím řešit s trenéry před synem.

Helena Vlčková
rodič hráče
FbK Orlicko-Třebovsko
Helena Vlčková