Import členů do platformy

Hromadný import členů je jedním z prvním kroků po pořízení platformy EOS. Je ale užitečný také kdykoli později, když potřebuješ do databáze snadno přidat více členů najednou.

Jak vytvořit CSV

Vzorový soubor si můžeš stáhnout níže, vyplnit a importovat do EOS. Jen je třeba myslet na to, že je třeba ho po úpravách vyexportovat ve formátu CSV. Aplikace jako např. Excel, Numbers nebo Google Sheets budou jako výchozí formát používat např. XLSX, .numbers apod., které importovat možné není. 

Stáhnout vzorový soubor

Pravidla pro CSV

 • Platný CSV soubor – kdyby se soubor uložil např. do klasického XLS, tabulka by se v klubové platformě ani nenačetla.
 • Jednoznačně definované sloupce – nesmí jich mít více stejný název.
 • Na pořadí sloupců nezáleží.
 • Soubor nemusí obsahovat všechny sloupce, stačí ty povinné.
 • Datum narození musí být v klasickém formátu s tečkami, např. 12.11.2000
 • Pro každého člena musí být uvedena pouze jedna e-mailová adresa (ale jedna e-mailová adresa může být uvedena u více členů – např. e-mail rodiče u jeho třech dětí, na kterou mu poté zašleš pozvánky).
 • Oddělovač polí musí být středník, nikoli čárka – toto ale Excel nebo Numbers při ukládání nabízejí jako hlavní nebo jedinou volbu, tak to většinou nemusíš ani řešit.
 • Kódování souboru UTF-8 (to také programy nabízejí automaticky) nebo rozšířené ASCII – Windows-1250.

  Údaje pro import

  Jsou tři kategorie údajů, které můžeš s každým členem importovat:

  • Povinné – ty jsou pro správné založení člena v databázi klíčové, bez nich import neproběhne.
  • Nepovinné – údaje, které mají u člena v členské databázi svá předdefinovaná pole, do nichž se informace z importu nahrají.
  • Vlastní pole – naimportuj ke členům libovolné další údaje do vlastních polí. Ty je pak možné si v databázi zobrazit jako sloupce a dále s nimi pracovat.
  • Volitelné – jakékoli další údaje/poznámky, které chceš u člena textově evidovat – naimportují se do jeho Infokarty a nelze v nich vyhledávat, filtrovat apod.

  Import údajů do vlastních polí

  • Přejdi do Management > Nastavení > Vlastní pole > Členové.
  • Pomocí tlačítka "+" přidej nové vlastní pole.
  • Vyplň jeho název, typ a kdo k němu bude mít přístup.
  • Klikni na tlačítko "Přidat další možnosti" a vyber "Sloupec v importu".
  • Vyplň název, který bude sloupec ve tvém importu mít (povolené jsou malá písmena bez diakritiky, číslice a podtržítka).
  • Hodnota z daného sloupce importu se poté ke členovi zapíše do vytvořeného vlastního pole.

  Přehled jednotlivých sloupců pro import

  povinné údaje

  first_namekřestní jméno člena
  last_namepříjmení člena
  birth_datedatum narození člena (vyžadováno, pouze pokud není v konfiguraci klubové platformy daného klubu nastaveno jinak)

  nepovinné údaje

  emailkontaktní e-mail – importujte hned společně s povinnými údaji, pokud chcete člena/zástupce do platformy následně pozvat. Později e-mailové adresy hromadně doimportovat nelze! U dětí pod 16 let importujte kontaktní e-mail na rodiče.
  phone_numbertelefonní číslo člena
  birth_numberrodné číslo (CZ, SK)
  import_idID člena z jiné platformy nebo svazu – do EOS se naimportuje do pole "Externí ID"
  insurance_companyčíselný kód zdravotní pojišťovny (např. 111)
  medical_recordspřípadné zdravotní omezení člena nebo další údaje týkající se zdraví
  health_checkup_expiration_datedatum vypršení aktuálně platné zdravotní prohlídky
  club_registration_datedatum registrace/vstupu člena do vašeho klubu
  positionpozice na soupisce (pouze pro hráče) – hodnota musí odpovídat pozici nastavené v Management > Nastavení > Členové > Pozice
  jersey_numberčíslo dresu (pouze pro hráče)
  nationalitystátní příslušnost (např. CZE, SVK aj. – ISO 3166-1 alpha-3)
  genderpohlaví (m/f nebo male/female, velikost písmene nerozhoduje)
  streetulice
  cityměsto
  postal_codePSČ
  countryzemě (např. CZE, SVK aj. – ISO 3166-1 alpha-3)
  register_idID místa z databáze RÚIAN (pokud je zadáno a ověřeno, manuálně zadaná adresa bude nahrazena)
  internal_noteinterní poznámka
  deleted_at
  datum smazání/deaktivace člena (YYYY-MM-DD HH:MM:SS, DD.MM.YYYY HH:MM:SS, D.M.YYY HH:MM:SS)

  vlastní pole

  název sloupce vlastního polelibovolný údaj, který se propíše do vytvořeného vlastního pole vytvořeného v Management > Nastavení > Vlastní pole > Členové

  volitelné údaje

  libovolný název sloupcejakýkoli další libovolný údaj, který se v textové podobě nahraje do tzv. Infokarty člena s názvem "Import dat"

  rozšířená oprávnění

  team_groupsnázev konkrétního organizačního celku (popř. více celků oddělených čárkou), jak jsou vytvořené v platformě EOS – člen se rovnou přiřadí k danému celku a kdo má k celku oprávnění, bude moct člena přiřadit do příslušného týmu celku (pouze pro placenou funkci rozšířených oprávnění)

  Jak import provést

  • V části Management > Členové klikni na tlačítko "Další" > "Import"
  • Klikni na "+" a nahraj soubor.
  • Hotový import si rozklikni a zkontroluj. Pomocí záložek si můžeš jednotlivé záznamy filtrovat dle toho, jestli jsou platné, nekompletní, duplicitní nebo je nemožné je importovat.
  • Všechny záznamy je možné ještě před zahájením importu upravit a doplnit, popř. pomocí tlačítka "Přidat nový" přidat další položku (dalšího člena).
  • Import do členské databáze provedeš tlačítkem "Zahájit import".

  Nebuď bafuňář. Udělej si to jednoduché!

  Děláte to všechno ručně a je to pořád dokola? Máte z toho nonstop bolehlav? Je 21. století a doba nabízí moderní řešení, jak si ušetřit kupu zbytečné práce.

  Nechci být bafuňář