Menu

import členů do platformy

Když jste v klubové sekci eos noví, jedním z prvním kroků je hromadný import členů, kterým v rychlosti vytvoříš vaši členskou databázi klidně po stovkách osob. V tomto článku si vysvětlíme, jak si připravit tabulku (CSV soubor), pomocí které členy do klubové sekce hromadně nahraješ.

jak vytvořit CSV

CSV soubor je jednoduše řečeno tabulka, kterou si můžeš vytvořit např. v následujících programech:

 • Microsoft Excel
 • Apple Numbers
 • Google Sheets

údaje pro import

Jsou tři kategorie údajů, které můžeš s každým členem importovat:

 • povinné
  • ty jsou pro správné založení člena v databázi klíčové, bez nich import neproběhne
 • nepovinné
  • údaje, které mají u člena v členské databázi své kolonky a do nich se informace z importu nahrají
 • volitelné
  • jakékoli další údaje, které chcete o členovi evidovat a které se importují do jeho tzv. Infokarty

V následující tabulce najdeš seznam všech údajů, které jdou prostřednictvím importu s každým členem nahrát. V CSV je pro úspěšný import členů do eos club zone nutné mít pouze sloupce s povinnými údaji, vše ostatní je na vás. Určitě však doporučujeme nahrát ke každému členovi kontaktní e-mail – ten budete potřebovat, abyste členovi později mohli z platformy poslat pozvánku pro přihlášení do klubové sekce.

povinné údaje

first_namekřestní jméno člena
last_namepříjmení člena
birth_datedatum narození člena (vyžadováno, pouze pokud není v konfiguraci klubové sekce daného klubu nastaveno jinak)

nepovinné údaje

emailkontaktní e-mail – doporučujeme importovat hned společně s povinnými údaji, abyste následně mohli členy do klubové sekce zvát – později e-mailové adresy hromadně doimportovat zatím nelze!
birth_numberrodné číslo (CZ, SK)
import_idID člena z předchozí verze platformy – může se v budoucnu hodit pro případné dodatečné importy
insurance_companyčíselný kód zdravotní pojišťovny (např. 111)
medical_recordspřípadné zdravotní omezení člena nebo další údaje týkající se zdraví
health_checkup_expiration_datedatum vypršení aktuálně platné zdravotní prohlídky
club_registration_datedatum registrace/vstupu člena do vašeho klubu
schoolškola
occupationpovolání
positionpozice na soupisce (pouze pro hráče)
jersey_numberčíslo dresu (pouze pro hráče)
nationalitystátní příslušnost (např. CZE, SVK aj. – ISO 3166-1 alpha-3)
genderpohlaví (m/f nebo male/female, velikost písmene nerozhoduje)
streetulice
cityměsto
postal_codePSČ
countryzemě (např. CZE, SVK aj. – ISO 3166-1 alpha-3)
register_idID místa z databáze RÚIAN (pokud je zadáno a ověřeno, manuálně zadaná adresa bude nahrazena)
old_loginpřihlašovací jméno z případné původní verze členské sekce
internal_noteinterní poznámka
deleted_atdatum smazání/deaktivace člena (YYYY-MM-DD HH:MM:SS, DD.MM.YYYY HH:MM:SS, D.M.YYY HH:MM:SS)

volitelné údaje

libovolný název sloupcejakýkoli další libovolný údaj, který se nahraje do tzv. Infokarty člena s názvem "Import dat"

pravidla pro CSV

Musí se jednat o platný CSV soubor. Dej si pozor na to, aby se ti tabulka neuložila do klasického XLS. Pak by se do importu ani nenačetla. Sloupce musí být jednoznačně definované – nesmí jich mít více stejný název. Soubor také nemůže obsahovat žádné zcela prázdné sloupce bez hlavičky! Oddělovač polí musí být v CSV souboru středník, nikoli čárka – toto ale Excel nebo Numbers při ukládání nabízejí jako hlavní nebo jedinou volbu. Soubor musí mít kódování UTF-8 (to také programy nabízejí automaticky) nebo rozšířené ASCII – Windows-1250.

příklad ke stažení

Abychom vám práci s importy co nejvíce usnadnili, připravili jsme prázdný XLS soubor obsahující všechny povinné i nepovinné údaje. Můžeš si ho stáhnout a vytvořit si podle něj výsledný CSV soubor pro následný import.

stáhnout XLS

kde provést import

V části Management – Členové klikni vpravo nahoře na Další – Import. Tam nahraj soubor a klikni na "Načíst data ze souboru". Import se ti objeví níže v historii importů. Klikni na něj, zkontroluj, uprav nebo doplň u jednotlivých položek údaje a kliknutím na Další můžeš zahájit import členů do členské databáze!