Oprávnění: novinky a změny od verze 2023.48

Soupis novinek a změn, které se vztahují k fungování oprávnění od nové verze platformy (prosinec 2023).

Co je nového?

 • "rozsah přístupu" nahrazuje "rozsah oprávnění" a upravuje používanou terminologii
 • modul Členové: nově reaguje na rozsah přístupu, tzn. člen s omezeným přístupem (na své týmy) uvidí jen své členy
 • modul Požadavky na management: nově reaguje na rozsah přístupu, tzn. člen s omezeným přístupem uvidí jen požadavky svých členů
 • modul Nastavení: nově pouze přiděluje přístup k nastavení dalších modulů (např. Členové, Platby, Události aj.) – pro možnost pracovat s jednotlivými moduly je tedy nutná kombinace přístupu do modulu Nastavení a do příslušného modulu
 • nový modul Konfigurace platformy: díky tomuto modulu změníte různá nastavení nebo alespoň zjistíte, jak je možné platformu individualizovat
 • vyšší význam organizačních celků, díky kterým lze více členit různá nastavení a komunikaci v platformě
 • příprava pro placenou funkci Rozšířená oprávnění pro ještě podrobnější nastavení oprávnění
 • kategorizace modulů v editaci role v modulu Oprávnění

Rozsah přístupu

Rozsah přístupu (dříve Rozsah oprávnění) definuje, k jakým datům získá člen s tímto oprávněním přístup. Kompletní přístup (dříve Všechny týmy) opravňuje člena přistupovat ke všem datům v rámci klubu, resp. organizačního celku. Omezený přístup (dříve Týmy, ve kterých je člen v realizačním týmu) je pak limitovaný na týmy, do kterých je člen zařazen jako správce, resp. je v jejich realizačním týmu.

Nová kategorizace modulů v rámci nastavení Oprávnění

Pro větší přehlednost jsme moduly v rámci nastavení práv rozdělili následovně:

Moduly Managementu s přístupem k datům dle nastaveného rozsahu

Tedy ty moduly, které rozlišují, jestli k nim lze členovi nastavit práva pouze pro jeho týmy, nebo pro celou organizaci. V základní verzi platformy toto závisí na parametru Rozsah přístupu, a to pro všechny níže uvedené moduly. Individuální nastavení pro každý z modulů zvlášť je spolu s dalšími možnostmi k dispozici pouze v rámci placené funkce Rozšířená oprávnění.

 • Moduly: Členové, Týmy, Soupisky, Události, Požadavky na management, Dokumenty, E-mailing

Moduly Managementu s přístupem ke všem datům

Udělení přístupu k níže uvedeným modulům dává členovi oprávnění vidět resp. spravovat všechna data v rámci modulu. Přístup k těmto modulům tedy nezávisí na nastavení Rozsahu přístupu.

 • Moduly: Plánovací kalendář, Platby, Transakce, Členská konta, Souhlasy, Místa, Oprávnění, Nastavení, Konfigurace platformy, Sezony, Bannery, Logy

Oprávnění pro členskou sekci

Následující oprávnění ovlivňuje možnosti člena pouze v rámci členské sekce.

 • Moduly: Všechny zdi (novinka, popsáno níže)

Rozšířená oprávnění

Především od velkých organizací (tělovýchovné jednoty, Sokoly aj.) přichází poptávka po ještě jemnějším rozdělení přístupů k datům napříč moduly. Proto jsme kompletně přepracovali oprávnění v rámci celé platformy, což přináší porci novinek pro všechny a navíc zpřehlednění fungování oprávnění. Funkce rozšířených oprávnění pak bude pro kluby, které to využijí, k dispozici formou placeného rozšíření nad rámec základní ceny.

Popis jednotlivých modulů

Stručný popis toho, co vám jednotlivé moduly přináší.

Členové
Správa databáze členů včetně jejich zástupců. Modul poskytuje všechny uložené informace o jednotlivých členech, které daná osoba může vidět. Dobře zvažte, komu přístup do modulu udělíte.

Týmy
Správa týmů a možnost konfigurace jejich komunikačních zdí v členské sekci. Dále je také možné nastavovat chování týmů pro web.

Soupisky / Složení týmů
Rozřazení členů a správců do týmů včetně dalších souvisejících nastavení. V kombinaci s modulem Členská konta by člen s tímto oprávněním také mohl nastavovat odměny členům realizačního týmu.

Platby
Generování a správa plateb pro členy i nečleny. Práva pro práci s transakcemi, které se na platby párují (např. se stahují přes API z bankovního účtu), se nastavují zvlášť.

Transakce
Samostatné oprávnění pro správu transakcí, které se stahují automaticky přes API z bankovních účtů nebo vytvářejí ručně. Pro párování transakci na platby jsou nutná oprávnění pro zápis jak do modulu Transakce tak Platby.

Události
Správa událostí a kalendářů a dále práce s účastníky událostí nebo hromadný exportu docházky.

Plánovací kalendář
Přehled o všech událostech napříč celým klubem. Člen s tímto oprávněním může spravovat pouze ty události, ke kterým získává přístup díky modulu Události.  

Členská konta
Správa virtuálních kont členů využívaná pro udělování a sledování odměn, přeplatků nebo třeba pokut. V kombinaci s přístupem do modulu Soupisky (Složení týmů) navíc člen může nastavovat odměny realizačnímu týmu.

Požadavky na management
Správa požadavků na management. V kombinaci s modulem Nastavení dále správa kategorií požadavků.

Souhlasy
Správa souhlasů včetně přehledu a správy jednotlivých souhlasů udělených členy.

E-mailing
Rozesílání zpráv celému klubu, jednotlivým týmům nebo třeba jen zástupcům členů z vybraných týmů – dle toho, ke komu má člen přístup.

Dokumenty
Správa dokumentů, které se sdílí s celým klubem, resp. jednotlivými týmy – dle toho, ke komu má člen přístup.

Místa
Databáze míst, ve kterých organizace působí. V kombinaci s modulem Nastavení dále správa kategorií míst pro lepší rozřazování a filtrování.

Oprávnění
Správa úrovní oprávnění pro přístup k modulům v rámci platformy včetně zařazování členů k jednotlivým rolím oprávnění. Přístup k tomuto modulu by mělo mít jen nejužší vedení organizace.

Nastavení
V kombinaci s jednotlivými moduly dává toto oprávnění možnost dalšího nastavení těchto modulů. Pro provádění změn je nutné mít oprávnění k zápisu do obou modulů. Např. kombinace oprávnění pro Nastavení a Platby (oboje pro zápis) dá členovi možnost tvořit a spravovat bankovní účty a pokladny, bankovní API a štítky plateb.

Konfigurace platformy
Správa a náhled na základní údaje o organizaci a rozšířená konfigurace platformy.

Sezony
Správa sezon, ve kterých klub může (ale nemusí) fungovat. V rámci platformy pak může být pouze jedna aktivní sezona. V případě přístupu alespoň pro čtení může člen s tímto oprávněním listovat historií sezon v členské sekci.

Bannery
Správa bannerů zobrazujících se na jednotlivých zdech členské sekce, včetně přehledu základních statistik zobrazení a prokliků.

Logy
Přístup k historii změn v záznamech jednotlivých modulů a dále přehled o e-mailech odesílaných z platformy.

Český florbal FIS
Možnost v modulu Český florbal FIS spravovat spárování s FISem. Dále pak přístup k seznamu trenérů, rozhodčích, delegátů a vedoucích klubu s licencí Českého florbalu.

Všechny zdi
Přístup na všechny komunikační zdi v členské sekci a může spravovat obsah zdí i nástěnek. Oprávnění se hodí v případě, když člen obecně nemá přístup do všech týmů, ale je potřeba, aby na všechny komunikační zdi viděl, resp. je mohl spravovat / moderovat.

Nebuď bafuňář. Udělej si to jednoduché!

Děláte to všechno ručně a je to pořád dokola? Máte z toho nonstop bolehlav? Je 21. století a doba nabízí moderní řešení, jak si ušetřit kupu zbytečné práce.

Nechci být bafuňář