Vlastní pole – jak fungují?

S novou verzí 2023.48 do platformy přidáváme velmi poptávanou funkci vlastních polí. Potřeby klubů se liší a než abychom přidávali pole pro různé údaje, které by jiným spíš překážely, rozhodli jsme se implementovat komplexní a flexibilní řešení vlastních polí. Každý klub nebo organizace si tak může sám uzpůsobit, jaká data si bude v EOS evidovat. Vlastní pole je možné si přidat třeba do formulářů nových registrací nebo do údajů člena. Můžete si definovat, kdo tyto informace vidí a kdo je může (a jestli musí) vyplňovat. Zaměřili jsme se i na ověřování ukládaných dat, jejich historii atp.

Jak to můžete využít?

Pro evidenci dalších údajů o členech, které vám mohou doplňovat a aktualizovat sami členové, nebo si je zadáváte sami a členové je mohou nebo nemusí ani vidět. Mezi příklady můžeme uvést:

 • výška, váha a další parametry člena
 • velikosti oblečení výběrem z předdefinovaného seznamu velikostí
 • reference - jak jste se o nás dozvěděli
 • zaznamenávání výkonnostních hodnot (zde je v plánu ještě větší provázanost s konkrétními událostmi, kde by se měření provádělo)
 • a spousta dalších - sami jsme zvědaví, jaká různá využití vymyslíte

Vytváření a editace vlastních polí

Vlastní pole je aktuálně možné vytvářet pro členy a zástupce. Další místa budeme postupně přidávat. Vytváření a editace polí se provádí v rámci modulu Nastavení v Managementu a je nutné oprávnění zápisu jak do modulu Členové tak do modulu Nastavení. 

Oprávnění směrem ke členům

U každého pole se nastavuje jeho viditelnost a oprávnění k zápisu s následujícími možnostmi: kdokoliv / člen / realizační tým / management. Je tedy možné zvlášť nastavit oprávnění pro čtení či zápis. Možnost "kdokoliv" využijete, pokud chcete vyplnit údaj od osoby, která ještě není váš člen, tedy pokud chcete pole zobrazit v registračním formuláři.

Zároveň je možné nastavit od koho je pole povinné vyplnit s možnostmi: není povinné / kdokoliv / člen / realizační tým / management.

Zobrazení vlastních polí a práce s nimi

Vlastní pole se vám automaticky objeví v modulu Členové jako další možný sloupec, který si můžete přidat do svého pohledu. Propisují se také do exportů.

Typy vlastních polí

 • text (jednořádkový nebo víceřádkový)
 • číslo (celé nebo desetinné)
 • zaškrtávátko (ano/ne)
 • výběr z hodnot (jedné nebo více)
 • datum (vč. času nebo bez)

Každý z typů pak může mít vlastní specifické možnosti donastavení, které popisujeme níže.

Další parametry

Společné pro všechny typy

 • Zobrazovaný název pole: v případě, že chcete v platformě zobrazovat jiný název pole, než jak ho vidíte v nastavení modulu
 • Nápověda pod polem: neboli helptext pro doplnění kontextu pro vyplňující členy
 • Zástupný text (placeholder): napovídající hodnota, která se objevuje v pozadí nevyplněného pole
 • Přípona: hodí se například pro jednotky (kg, cm, m, apod.) a zobrazuje se za polem i hodnotou
 • Interní poznámka: vidí ji pouze management v rámci modulu vlastních polí

Text (jednořádkový)

 • Minimální a maximální délka textu: omezte zadávanou hodnotu počtem znaků 
 • Regulární výraz: tzv. regex pro validaci zadávané hodnoty

Text (víceřádkový)

 • Minimální a maximální délka textu: omezte zadávanou hodnotu počtem znaků 

Číslo (celé)

 • Minimální a maximální hodnota: omezte zadávanou hodnotu

Číslo (desetinné)

 • Minimální a maximální hodnota: omezte zadávanou hodnotu
 • Velikost kroku počítadla

Výběr z hodnot

 • Povolit výběr více možností: pokud chcete umožnit výběr více možností
 • Minimální počet vybraných možností: pokud je zapnuto Povolit výběr více možností, můžete definovat minimální počet možností, které člen musí vybrat
 • Maximální počet vybraných možností: pokud je zapnuto Povolit výběr více možností, můžete definovat maximální počet možností, které člen může vybrat

Datum

 • Povolit výběr času: jestli chcete, aby člen kromě data vyplnil i čas (hh:mm)
 • Max. možné datum: pokud chcete výběr data omezit
 • Min. možné datum: pokud chcete výběr data omezit

Převod některých existujících polí na vlastní pole

Některá málo využívaná pole vám automaticky (pokud je v klubu využíváte) převádíme na vlastí pole. Jedná se o tato pole.

 • Členové: výška, váha
 • Zástupci: práce

Dále plánujeme pro vlastní pole a modul Členové

 • fulltextové vyhledávání v rámci uložených dat
 • řazení sloupců vlastních polí podle hodnot v nich
 • zobrazení historie vyplněných dat u pole konkrétního člena
 • filtrování podle polí

Nebuď bafuňář. Udělej si to jednoduché!

Děláte to všechno ručně a je to pořád dokola? Máte z toho nonstop bolehlav? Je 21. století a doba nabízí moderní řešení, jak si ušetřit kupu zbytečné práce.

Nechci být bafuňář